Sezai TÜRKEŞ

SEZAİ TÜRKEŞ

İTÜ Mezunları Derneği’nin kurucu Başkanı olan Sn.Sezai Türkeş Mayıs,1989 – Kasım,1989 dönemleri arasında başkanlık yapmıştır.

1908 yılında Kıbrıs’da doğmuştur. 1932 yılında İ.T.Ü. İnşaat Fakültesinden mezun olmuştur. Sezai TÜRKEŞ mezuniyetinden sonra kısa bir süre Bayındırlık Bakanlığı Limanlar İnşaat Dairesi’nde çalışmış, daha sonra şantiye şefliği yapmış ve 1934-1943 yılları arasında doğu ve orta Anadolu’da çeşitli demiryolu ve karayolu köprülerinin yapımına katkıda bulunmuştur. 1943 yılında “STFA İnşaat Müteahhitliği” ünvanı ile Fevzi Akkaya ile ortaklık kurmuş, daha sonra bu ortaklık Anonim Şirket şekline ve 1975 de de STFA Holding A.Ş. ‘ne dönüşmüştür.

İnş. Yük. Müh. Sezai TÜRKEŞ 52 yıllık meslek hayatı boyunca Türk mühendisinin teknolojik düzeyi yüksek işlerdeki yetenek ve becerisini ortaya çıkarmak için çaba harcamış en zor koşullar altında dahi hiçbir işini yarım bırakmaksızın Türk mühendisliğinin günümüzdeki seviyeye ulaşmasında büyük katkılarda bulunmuştur. 1943-1973 döneminde Türkiye’de yabancı firmaların tekelinde bulunan “Ağır İnşaat Sektörü” nün Türk Müteahhitlerine açılmasına öncülük etmiştir.

Türk İnşaat Sektörünün ve Türk mühendisliğinin yurt içinde gelişmesinde ve yurt dışına açılmasında önderlik eden, bütün çalışmalarında kendi öz kaynaklarımızın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için büyük çaba harcayan, tüm başarılarına karşı mütevazi kişiliği ile çevresine örnek teşkil eden İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yetiştirdiği örnek mühendis ve işadamı İnş. Yük. Müh. Sezai TÜRKEŞ’e bu çok değerli mesaisini takdir ve şükran ifadesi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nce “Fahri Doktor” ünvanı tevcih edilmiştir. 1998 yılında vefat etmiştir.