Dernekler

İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği (Ankara)

Türk Yüksek Mühendisleri Birliği adı ile 1926’ da kurulan derneğimizin adı, 1973 yılında “İTÜ Yüksek Mühendisleri Derneği” , 2006 yılında da “İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği” olarak değiştirilmiştir. Dernek Aralık 1922’ de amaçları “Çağımızın gelişen teknolojisine ülkemizin hızla ulaşmasına yardımcı olmak, gelecek kuşaklara her yönü ile teknolojik gelişmelere, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda çağının çözümlerine ulaştırmak ve İTÜ’ de meslek eğitimini her yönü ile en üstün düzeye çıkartmak” şeklinde özetlenebilecek İTÜ Yüksek Mühendisleri Birliği Vakfı’ nı kurarak tüm taşınmazlarını bu vakfa bağışlamıştır. Derneğin ismindeki değişikliğe paralel olarak Vakfın ismini de 12 Aralık 2007 tarihinde “İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Vakfı” olarak değiştirilmiştir. Dernek ve Vakıf halen çalışmalarını İTÜ Evi’ nde uyum içinde yürütmekte ve ülkemizin temel değerlerini koruma ana fikri ile İTÜ camiasının birlik, beraberlik ve dayanışmasına hizmet etmeye çalışmaktadır.

Derneğimizin İstanbul ve İzmir’ de şubeleri bulunmaktadır. Dernek ve Vakfın, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mezunları ile daha sıkı işbirliği kurmak, mesleki dayanışmayı ve meslek eğitimini geliştirmek, İTÜ’ de öğrenim görmekte olan başarılı ve fakat maddi olanakları yetersiz olan öğrencileri desteklemek için çalışmalarını yoğunlaştırmış ve 1997 öğretim yılı başında öğrenci destekleme programını yürürlüğe koyarak, 1997-1998 öğretim yılından beri İTÜ öğrencilerine burs vermeye başlamıştır.

İletişim bilgileri aşağıda bulunan İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği ve İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Vakfımıza ait her türlü bilgiye www.itubirlik.org.tr web adresinden ulaşılabilir.

Adres:

Büklüm Sok. No:71 Kavaklıdere/Ankara
Tel: (0312) 428 52 63 / 428 53 73/74
İstanbul Şubesi:
Adres: Sıraselviler Caddesi No: 10/6 – Beyoğlu – İSTANBUL
TEL: +90 212 244 30 66
İzmir Şubesi:
Cumhuriyet Bulvarı No:134 Kat:3 Kordon/İzmir
Tel: (0232) 489 40 26

İTÜ Antalya Mezunları Derneği

İTÜ Antalya Mezunları Derneği 16 Ocak 1998 tarihinde kurulmuştur.

Derneğin amacı; İTÜ mezunlarına sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve sportif hayatlarında yardımcı olmaktır. Mezunları arasında, sanat faaliyetlerini yaymak, dostluk, arkadaşlık, karşılıklı saygı ve sevgi ilişkilerini geliştirmektir

Ayrıca İTÜ’ye giren öğrencilere destek olmak, burs imkanı sağlamak, staj yapmaları ve mezuniyetten sonra iş imkanı sağlamak ilkeleri arasındadır.

Adres : Santral mah. 5200 Sok. No:12,

07090 Kepez/ANTALYA-TURKİYE

Başkan : Merih Leblebici

merihleblebici@gmail.com

İTÜ Bursa Mezunları Derneği

Dernek İletişim Bilgileri:

Dernek Başkanı : Hasan Tuğcu

Telefon : 0 (224) 224 23 70

Faks: 0 (224) 222 20 30

E-Posta: baskan@ituderbursa.org- iletisim@ituderbursa.org

Tüğtaş A.Ş.

Konak Mah. Bilginler Cad. Gültekin Sok. No:1 Nilüfer/ Bursa

www.ituderbursa.org

İTÜ Gaziantep Mezunları Derneği

Derneğin amacı;

1. Üyelerine, sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve sportif hayatlarında ve sanat faaliyetlerinde yardımcı olmak.

2. Mezunları arasında dostluk, arkadaşlık, karşılıklı sevgi ve saygı ilişkileri geliştirmek.

3. Mezunların mesleki etkinliklerinde sürekli gelişimini sağlayabilecek, çağdaş teknikleri uygulayabilecek ve çağdaş bilgilere sahip olabilecek nitelikte ortamlara ulaştırmak ve bunu çağdaş yaşama standartlarının sağlanmasıyla desteklemek.

4. Mezunların İTÜ ve öğrencileri ile ilişkilerini arttırmak ve geliştirmek.

5. İTÜ birimlerinin yapılanma, onarım, donatım vb. sorunlarında özel sektör ve Kamu sektöründeki İTÜ mezunlarının ilgi, yardım ve desteğini sağlamak.

6. Üyelerinin İTÜ mensupları, mezunları ve yakınlarının kültür ve sanat zevkini geliştirmek bu yönde gerekli faaliyetlerde bulunmak.

Adres:

İncilipınar Mah. Kepkepzade Park İş Merkezi A Blok Kat: 6 Daire 24

Şehitkamil / Gaziantep

Yönetim Kurulu Başkanı 0342 220 10 10

Genel Sekreter: 0342 336 49 70

Daha fazla bilgi için: www.itugaziantep.org

İTÜ Mersin Mezunları Derneği

Mersin İTÜ Mezunları Derneği; Matematik Mühendisi Mehmet GÖRE’nin araştırma, girişim ve çabalarıyla 03.12.2002 tarihinde 12 kurucu üye ile kurulmuş olup, tüzel kişilik hakkını almıştır. Böylece İ.T.Ü.’nin Doğu Akdeniz Bölgesindeki boşluğu giderilmiştir.

Derneğimizin misyonu, Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, çağdaş İTÜ mezunları olarak, temel bilimler ve uygulamalı bilimlerdeki araştırma ve sorgulamaları ile ulusal, bölgesel ve kentsel kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmaları yapmak, bu amaca yönelik önder, yaratıcı kadroları oluşturmak ve desteklemek. Bilime ve teknolojiye ulusal düzeyde katkıda bulunacak araştırmaları yapmak, ulusal, bölgesel ve kent düzeyinde sivil toplumun gelişmesine katkı yaparak, bilgi toplumunun oluşmasına gerekli altyapıyı oluşturmak ve sürdürmektir.

Daha fazla bilgi için:

İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği

1949 yılı Ağustos ayının ilk haftasında Yüksek Denizcilik Okulu Mezunları Derneği kuruldu.Daha sonra okulumuzun adının değişimine bağlı olarak derneğimizin adı da İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği olarak değiştirilmiştir.

İlk Kurucu başkan 1942 Gv. Mezunu Kpt. Namık Asena’dır. Yönetim Kuruluna Kpt. Reşit Uğur, Müh.Emrullah Erkan, Müh.Halit Aptioğlu, Müh.Memduh Ataç, Müh.M.Ali Gökyılmaz , Müh.Ahmet Keşkek, Kpt.Refik Akdoğan seçildi.

Derneğimizin amacı, Yüksek Denizcilik Okulu ve İTÜ enizcilik Fakültesi Mezunlarının dayanışma, yardımlaşma ve manevi gelişmelerini sağlamak, böylece yort denizciliğinin yücelmesine olan katkılarını artırmaktır.

Adres:

Meclisi Mebusan Cad. Bilezik Sok. Güneş İş Hanı

Fındıklı / Beyoğlu / İstanbul

Tel: 0212 293 85 81 – 252 49 93

Faks: 0212 252 16 93

Daha fazla bilgi için: www.itudefamed.org.tr