Projeler

İTÜMD Öğrenci Mentorluğu Programı

2015 yılından bu yana başarı ile yürüttüğümüz İTÜ Mezunları Derneği Mentorluk Programı kapsamında, mezunlarımızın İTÜ’lü öğrencilerle paylaştıkları eşsiz deneyimleri ve değerli bilgi birikimleri İTÜ’lü genç arılar için paha biçilmez bir rehber oluyor!

Her yıl yaklaşık 250 mezunumuzun 600’ün üzerinde öğrencimize destek verdiği, değerlendirme anketi sonuçlarına göre programı önerme oranının %100, programa devam oranının ise  %90 olan mentorluk programımızı, yüz yüze veya online görüşmelerle gerçekleştirmeniz mümkün. Böylelikle dünyanın her yerinden kolayca görüşmelerinizi gerçekleştirebilir, İTÜ’lü öğrencilerin hem kişisel hem de kariyer gelişimlerine katkıda bulunabilir, özellikle belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde yaşadıkları gelecek kaygılarına büyük ölçüde yardımcı olabilirsiniz.

Siz de genç arılarımızın yollarına ışık tutmak isterseniz mentorluk programımıza İTÜMD Mobil Uygulamamızın Mentor/Menti modülü üzerinden üye olarak, başvurunuzu gerçekleştirebilir,  programımızı İTÜ mezunu arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla mezunumuzun öğrencilerimize  destek vermesini sağlayabilirsiniz.

İTÜ Mezunları Derneği Mentorluk Programımıza Katılım İçin:

– İTÜ Mezunları Derneği Üyesi Olmanız  (İTÜMD Mobil Uygulamasını indirerek üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz)

– İTÜMD Mobil uygulaması veya aşağıdaki link üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz

– İTÜ Mezunları Derneği tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek Mentorluk Eğitimi’ne katılmanız

– Tercihleriniz dikkate alınarak eşleştirme kriterleri doğrultusunda size atanacak her bir menti içim için ayda minimum birer saat görüşme zamanı ayırmanız gerekmektedir.

Önemli Not: Geçtiğimiz dönem mentorluk yapan ve mentorluk programımıza bu yıl devam edecek menti ve mentorlarımızın 2023-2024 dönemine ait yeni başvurularını mobil uygulamamız ya da aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

MENTOR Başvuru Formu Linki
MENTİ Başvuru Formu Linki

Sorumlu Komite     :  Mentorluk Komitesi

Komite Başkanları  : Selda Bağdat Bahadır, Didem Tekay

Komite Üyeleri        : Ziya Civanbay, Halit Zaim, İlkay Demirdağ, Canberk Hacıoğlu

Program Yönetimi  : Selda Bağdat Bahadır, Didem Tekay, Pınar Öztürk, Özlem Tiftikçi, , Fikret Ergüder İpek Çıtak, Deniz Çokiçli, Emine Sever, Esra Akar

İTÜ Mezundan Mezuna Mentorluk Programı
İTÜMD Burs Programı

İTÜ’lü öğrencilere verilen burs adetlerimiz her öğretim döneminde daha da artmaktadır. 2012-2013 öğretim döneminde 54, 2013-2014 öğretim döneminde 72, 2014-2015 öğretim döneminde 160 olan öğrenci sayısı 2016-2017 öğretim döneminde 260’a ulaşmıştır. Burs kazandırmaya dönük olarak şu faaliyetler yapılmıştır.

-Mühendisname dergimizde bağışçılar ve bursiyer mezun veya öğrencilerle yapılan röportajların yayınlanmasına başlanmıştır.

-Üyelere burs vermeye davet yazısı mail yoluyla gönderilmiştir.

-Mevcut burs bağışçılarıyla devamlı iletişim içindeyiz. Böylelikle bir sonraki öğretim dönemi için teyidler alınmaktadır. Ek burs verip veremeyecekleri sorulmaktadır.

-İTÜ Burs Yönetmeliği ve öğrencilere imzalatılacak taahhütnameler hazırlanmıştır.

-İTÜ Burs Ofisi ile koordineli olarak bursların dağıtımı yapılmakta ve ödemelerin takibi yapılmaktadır.

-Önümüzdeki dönemde planlanan yeni girişimlerle bursiyer sayımızın 1000 öğrenciye çıkarılması hedeflenmektedir.

-Burs veren bağışçılarımıza özel teşekkür plaketleri verilmektedir.

Sorumlu Komite No 5. İTÜMD Burs Komitesi

Komite Başkanları : Halit Zaim

Komite Üyeleri        : Sibel Kerimoğlu, Ali Erdal Artan, Ömer Yenel, Serpil Mermer, Serdar Garan, Mesut Cesur, Onur Altınbaş, Cengiz Gülenler, Önder Eker, Pınar Öztürk

 

İTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ BURS BAĞIŞ TAAHHÜTNAMESİ

 

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1. Amaç – İstanbul Teknik Üniversitesi’nde eğitim alma hakkını kazanarak başarılı ve yetenekli olduğunu kanıtlamış olan, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenimlerini sürdürmekte zorlanan gençlerimize,destek olmak üzere eğitim bursu sağlanması.

Madde 2.Kapsam –  İTÜ Mezunları Derneği tarafından İTÜ’de okuyan öğrencilere verilecek burslarla ilgili işleyiş ve kurallar.

II. BURSLARIN TEMEL UNSURLARI

Madde 3. Yararlanıcılar- İTÜ Mezunları Derneği öncelikle İTÜ’de lisans eğitimini sürdüren öğrencilere eğitim bursu sağlar. Kaynaklar elverdiği taktirde başarılı ve maddi durumu yeterli olmayan, İTÜ lisans mezunlarının İTÜ’deki veya yurtdışındaki seçkin üniversitelerde yapacakları lisansüstü eğitimlerine ve lisans veya lisans üstü eğitimdeki öğrencilerin öğrenim harcı, yurt ücreti gibi ihtiyaçlarına yönelik destek sağlanmasına çalışır.

Önceliğin lisans eğitimine verilmesi prensibinin benimsenmiş olması sebebiyle lisansüstü burslarının toplam burs kaynaklarının %5’ini geçmemesi hedeflenir .

Burslar her yıl yeniden gözden geçirilir ve birer yıllık olarak tahsis edilir. Kaynak sağlanmasına, belirlenmiş öğrencilere burs sağlayan bağışçıların desteklerini sürdürmelerine ve öğrencilerin koşullarının uygunluğunun devam etmesine bağlı olarak bursların her burslu öğrencinin mezuniyetlerine kadar devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.

Ancak burs verme süresinin hazırlık okuyan öğrenci için beş seneyi, hazırlık okumayan öğrenci için dört seneyi geçmemesi gerekmektedir. Ara sınıflarda burs almaya başlayan öğrencilerde de burs süresi, bursun başladığı tarihten mezuniyete kadar, sene kaybı olmaksızın hesaplanan süre kadar olmalıdır. (Örnek: İkinci sınıfın başında burs almaya başlayan öğrenci için üç sene.)  Bunun dışına çıkılmasını gerektirecek özel durumlar olabilir, bunların değerlendirilmesi Burs Komitesi’ne bırakılmıştır.

Madde 4. Burs Kaynakları- Bursların ana kaynağı Dernek tarafından sürekli ve her yeni öğretim yılı başında yoğun olarak yapılan burs verme çağrılarına yanıt veren üye ve mezunlarımızdır.

Ayrıca Dernek elde ettiği gelirlerin cari giderler ve Derneğin devamlılığı ve güçlenmesini sağlayacak projeler için gerekli harcamalar dışındaki kısmının tamamını burslara ayırmak amacındadır.

Madde 5. Bursların Süresi- Burslar burs bağışçılarının tercihine göre ya tüm yıl boyunca ya da öğretim yılını kapsayan (ekim-haziran) dokuz ay boyunca verilir.

Derneğin bağışçılar dışındaki gelirlerinden sağlanan burslardan daha çok sayıda öğrencinin yararlanabilmesi amacıyla dokuz ay burs ödenmesi tercih edilmiştir. Ancak Burs Komitesi, öğrencilerin ihtiyaçlarını değerlendirerek, toplam kaynağın %5’lik kısmının aşılmaması  ve yeterli kaynak bulunması kaydıyla bursun yaz aylarında da devam etmesine karar verebilir.

Madde 6. Bursların miktarı – Burs verilecek öğrenci sayısı her eğitim yılı başında sağlanan kaynağa göre belirlenir. Öğrenim yılı boyunca ilave kaynak sağlanması halinde bu sayı artırılabilir.

Aylık burs tutarı yılda bir kez İTÜ MD Burs Komitesi tarafından önerilip Dernek Yönetim Kurulu’nda görüşülüp onaylanarak belirlenir. Bazı burs bağışçılarının özel olarak daha yüksek aylık ödeme yapmak istemeleri dışındaki durumlar hariç tüm burslar için aylık ödemede belirlenen bu tutara sadık kalınacaktır. Daha önceki yıllarda burs almakta olan öğrencilere de başarı durumları değerlendirilmek suretiyle belirlenen yeni tutar kadar ödeme yapılır.

III. BAŞVURU VE ADAYLIK KOŞULLARI

Madde 7. Maddi imkansızlık – Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin, öğrenim görmelerine yetecek düzeyde maddi imkana sahip olmamaları başvuru ve adaylık için temel koşuldur.

Aday olmak isteyen öğrenci, kendisinin ve ailesinin mal varlığı ile gelir durumunu yazılı olarak beyan eder. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde, adaylık kabul edilmez. Burs tahsisinden  sonra bu yönde bir tespit yapılması halinde ise burs kesilir.

Kendisine burs tahsisinden sonra mal varlığı ve gelirinde artış olan öğrenci, bu durumu İTÜ Mezunları Derneği’ne yazılı olarak bildirir. Burs Komitesi durumu değerlendirerek bursun devamına veya kesilmesine karar verir.

Madde 8. Başarı Kriterleri- Burslardan yararlanmak isteyen öğrenciler için üst sınıflarda ders notları hazırlık ve 1. sınıflarda üniversite giriş ve hazırlık geçme notu maddi imkansızlığın yanında öncelik kriteri olarak belirleyicidir.

Her eğitim dönemi sonunda burs verilen öğrencilerin notlarını gösteren belgeler alınarak burs verenlerine gönderilir ve dosyalarına bir kopyası koyulur.

A. Lisans Bursları İçin Başarı Kriterleri :

1– Hazırlık sınıfı öğrencileri için : Üniversiteye giriş puanı başarı kriteridir.

2– Birinci sınıf öğrencileri için :  Üniversiteye giriş puanı ve hazırlık geçme notu başarı kriteridir.

3– Ara sınıf öğrencileri için :  Alt sınıf veya yarıyıllardan iki dersten daha fazla başarısız dersi olmaması
ve genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2.20 veya 100 üzerinden en az 60 olması başarı alt
sınırıdır.

4– Önceki yıl/yıllarda dernekten burs alan öğrenciler için : Başarılı öğrencilerin bursları devam eder, notları
başarı kriterlerinin altına düşen öğrencinin genel durumu Burs Komitesi tarafından değerlendirilerek
burs vermeye koşullu olarak devam edilebilir. Ancak durumun düzelmemesi ve bundan öğrencinin
sorumlu olduğuna karar verilmesi halinde burs kesilir.

B. Yüksek Lisans (Master) Bursları İçin Başarı Kriterleri :

Yüksek lisans (master) bursları, lisans mezuniyet genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan adaylardan not ortalaması daha yüksek olanlara öncelik verilecek şekilde tahsis edilir.

C. Doktora Bursları İçin Başarı Kriterleri :

Doktora bursları, lisans veya yüksek lisans mezuniyet genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan adaylardan not ortalaması daha yüksek olanlara öncelik verilecek şekilde tahsis edilir.

Madde 9. Özel kriterler – Burs verenler burs verecekleri öğrenci sayısını ve miktarını ve süresini kendileri seçebilirler. Bunun dışında burs vermek istedikleri öğrenciler ile ilgili özel şartlar belirleyebilirler.

Bu özel şartlar; bölüm, sınıf, not ortalaması ve burs verilen öğrencilere daha sonra iş imkanı da sağlanmasının  planlandığı durumlarda çalışılacak şirketteki işe uygunluk açısından önemliyse, kadın veya erkek öğrenci tercihi ya da bağışçının doğup büyüdüğü şehirden gelen öğrencilerin seçilmesi şeklinde olabilir. Ancak etnik köken, din ve mezhebe dayalı kriterler kabul edilemez.

IV. BURS ALACAKLARIN SEÇİMİ VE DEVAM KOŞULLARI

Madde 10. Bursların duyurulması – Dernek tarafından burs verileceği, İTÜ Mezunları Derneği İnternet sitesinde,  üniversitenin ilan asmaya mahsus yerlerinde ilan edilir. Ayrıca, ilan metninin yeteri kadar örneği, İTÜ bünyesindeki fakültelerin panolarına asılmak üzere Fakülte Dekanlıklarına gönderilir.

Madde 11. Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler – Burs için aday olmak isteyen öğrenci, Dernek ya da İTÜ burs ofisinden temin edip doldurduğu Burs Başvuru formunu ve formda belirtilen belgeleri Derneğe teslim eder.

Bu belgeler aşağıda verilmiştir:

•    Hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri için İTÜ Rektörlüğünden alacakları öğrenci olduklarını
gösteren belge, üst sınıflar için notlarını gösteren transcript,

•    Ebeveynlerinin gelirlerini gösteren belgeler

•    Evde kalıyorsa kendisinin ve ailesi kira ödüyorsa ailesinin kira kontratı fotokopisi,

•    Okuyan kardeşleri varsa, onların öğrenim belgeleri.

•    Kendisine burs sağlandığı taktirde mezuniyetinden 3 (üç) yıl sonra başlamak üzere İTÜ MD aracılığıyla en az bir öğrenciye burs sağlayacağını belirten taahütname.

Madde 12. Burs alacakların seçimi – Burs Komitesi, maddi imkanlarını başka burslar alıp almadığını da imkanlar ölçüsünde tahkik edip değerlendirmeye katarak belirler.

Maddi açıdan yetersizliği belirlenen adaylar, öğrencinin başarı notuna gore sıralanır. Bu sıralanan öğrencilerden bulunabilen burs kaynaklarına, bağışçıların özel kriterlerine göre ve mümkün olduğunca farklı bölümlerden öğrencilere şans verecek şekilde burslu öğrenci seçimini yapar.

Madde 13. Bursun Devamı  – Burslu öğrencilaerin başarı durumları her eğitim-öğretim yılı sonunda Madde 8’de beliritilen kriterler esas alınarak Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve Derneğin kaynakları da göz önününde bulundurularak bursların devamı hususunda karar verilir.

V. DİĞER HÜKÜMLER

Madde 14. Yetki – Burs Komitesi, başvuru sürecine ilişkin usulleri ve başvuru belgelerinin şekil ve içeriklerini belirlemeye yetkilidir.

Madde 15.Yürürlük – Bu yönetmelik, Yönetim Kurulu’nun kabulü üzerine … ……..  2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve İTÜ Mezunları Derneği  burslarıyla ilgili olarak daha önce kabul edilmiş yönetmelik ve diğer benzeri, işleyişe ilişkin karar ve hükümlerin üzerinde olmak üzere geçerlidir.

Madde 16. Değişiklikler – Bu yönetmeliğe ilişkin değişiklikler, Burs Komitesinin önerisi ve İTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu onayıyla yapılır

İTÜMD Yetenek ve Kariyer Gelişim Programı

İTÜ Mezunları Derneği, İTÜ camiası içinde “Özel İstihdam Bürosu” lisansına sahip olan tek kurumdur. ITUMD mobil uygulaması üzerinde yer alan İş Ver – İş Bul modülü ile sektörünün önde gelen firmalarının iş ilanlarını İTÜ mezunları ve öğrencileri ile buluşturmayı hedeflemekteyiz. 

 

Sorumlu Komite    : İstihdam ve Staj Komitesi

Komite Başkanları: Önder Eker, Feyza Narlı

Komite Üyeleri       : Ahmet Şüküroğlu, Burak Barı, Fikret Ballıkaya, Önder Eker 

 

Mezunlar Meydanı

İTÜ Mezunlar Meydanı Bağışcıları

İTÜ Mezunlar Konseyi-Derneği olarak başlattığımız bu projemiz, mezunlarımızın İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde uygun bir alan üzerinde özel tasarlanmış “Petek” şeklinde taşlara isimlerinin yazılarak sonsuza kadar yer alacakları bir Mezunlar Meydanının hayata geçirilmesidir.

İTÜ Mezunlar Meydanı projesi, 17 Ağustos 2011 tarihi itibariyle başlatılmıştır. İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi’nin ön alanı “ Mezunlar Meydanı” adını almıştır.

Meydan açılışı ve yurdumuzun temel atma töreni 24 Aralık 2011 Cumartesi günü yapılmıştır. Şu ana kadar 1600’ün üzerinde Petek Taş alımı yapılmış olup, projemize kayıtlar devam etmektedir.

2550m2 inşaat alanına sahip 104 öğrenci kapasiteli “İTÜ Mezunları Yurdu” nun açılışı 12 Nisan 2014 Cumartesi günü yapılmış olup, Üniversitemizin hizmetine sunulmuştur.

Her Petek Taş’ın en az 20.000 TL katılım bedeli olup, toplanacak bağışlar, İTÜ’nün ve İTÜ’lü öğrencilerimizin önemli ihtiyaçlarını karşılayacak projelerde kullanılacaktır.

Projemize katılmak için;
• 0212 328 3454 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Gelinen Nokta:

• İTÜ Mezunlar Meydanı projesi, 17 Ağustos 2011 tarihi itibariyle başlatılmıştır.

• İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi’nin ön alanı bundan sonra İTÜ Mezunlar Meydanı adını almıştır.

• Bu projenin ilk adımı olan İTÜ Mezunları yurdu 12 Nisan 2014 tarihinde açılmıştır.

• Şu ana kadar 1600’ün üzerinde Petek Taş alımı yapılmış olup, Projemize kayıtlar  devam etmektedir.   

Sorumlu Komite No 3. Mali Kaynak Yaratma Komitesi

Komite Başkanları : Cenk Alper

Komite Üyeleri        : Veli Tan Kirtiş, Engin Keçeli, Hakan Kodal, Hakan Koçer, Serdar Garan, Pınar Öztürk

İl Temsilciliği

İTÜ Mezunları Derneği’nin çalışmalarını yaygınlaştırabilmek amacıyla, Türkiye’nin ve dünyanın muhtelif şehirlerinde İTÜ mezunlarının birlikteliklerini ve iletişimini sağlamak kapsamında “İl Temsilcileri” atamaya karar verilmiştir. Atanacak “İl Temsilcileri” İTÜ Mezun Derneklerimizin mevcut olduğu; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş ve Mersin’in dışındaki şehirler için geçerli olacaktır.

İl Temsilciliği, İTÜ Mezunları Derneği’nin faaliyetlerini, sorumlu oldukları şehirlerdeki İTÜ mezunlarına ulaştırma, organize etme gibi temel faaliyetleri yürütecek olan bir gönüllülük projesidir.

 

Sorumlu Komite No  2. İTÜ’lü Dernekler, Vakıflarla İlişkiler Koordinasyonu Komitesi

Komite Başkanları : Bülend Temur, Hüseyin Cevahiroğlu

Komite Üyeleri        : Ömer Yenel, Hasan Tuğcu, Cengiz Gülenler, Pınar Efendioğlu, Adnan Akyazıcı Ahmet Şüküroğlu, Pınar Öztürk

Mühendisname Dergisi

İTÜ Mezunları Derneği, İTÜ camiasını bir arada tutma misyonuna hizmet vermek, iletişimi arttırmak, Derneğimizin ve Üniversitemizin faaliyetlerini mezunları ile paylaşmak amacıyla, 1992 yılında yayınlamaya başladığı, ancak 2007 yılında ara verdiği İTÜ Mezunları Derneği dergisini yeniden, yepyeni bir tasarım ile yayınlama kararı almıştır.

İlk aşamada 3 ayda bir ve 128 sayfa olarak yayınlanması planlanan dergimiz, Dernek üyeleri ve İTÜ Camiasına ücretsiz olarak dağıtılması gerçekleştirilmiştir.

Gelinen Nokta:

·Dergimiz Mühendisname adı altında yayın hayatına geçirerek dernek üyelerimize, İTÜ’lü akademisyenlerimize ve İTÜ camiasına gönderimi düzenli olarak yapılmaktadır.

·Web sayfamız ve facebook üzerinden dergilerimizin dijital olarak paylaşımı tüm mezunlarımıza yapılmaktadır.

·Dergimize özel AppStore uygulaması geliştirilmiş, tüm mezunlarımızın ücretsiz olarak iPhone ve iPad’lerinden indirilme imkanı sunulmuştur.

·Dergimize Turkcell Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.

Sorumlu Komite No:6 Üyelik Geliştirme ve İletişim Komitesi

Komite Başkanları : Pınar Efendioğlu, Engin Keçeli

Komite Üyeleri        : Hüseyin Cevahiroğlu, Cenk Alper, Burak Barı,Sibel Kerimoğlu, Bülend Temur, Halit Zaim

AMA CPM Programı

İTÜ’lüler, öğrenmeyi ve sürekli gelişmeyi ilke edinmiş bireyler olarak, mezun olduktan sonra iş dünyasındaki kariyerlerinde de bu alışkanlıklarını sürdürmüşlerdir.

İTÜ Mezunlar Derneği olarak mezunlarımızı yönetim kademelerinde ileriye taşıyacak yeni bir işbirliğini başlatmanın heyecanını yaşıyoruz.

Yüzyıldır yönetici gelişimi alanında öncü bir kuruluş olan AMA (American Management Association) ile başlattığımız işbirliğimiz, İTÜ’lü mezunların dünya standartlarında onaylı birer yönetici olma fırsatını yakalamalarını sağlayacak. Üstelik MCE ve İTÜMD’nin işbirliği kapsamında 2.450 Euro değerindeki üçer saatlik dört adet canlı online seanstan oluşan AMA Certified Professional in Management TM sertifika programı hazırlık kursuna mezunlarımıza özel bir indirim sağlayarak 650 Euro ödeyerek katılma imkanı sunuyoruz.

Türkiye’de bir ilk olacak ve detaylı broşürünü aşağıdaki linke bulacağınız bu sertifikasyon programı ile ilgili bilgi vermek ve varsa sorularınızı yanıtlamak üzere online bilgilendirme seanslarımıza İTÜ Mezunları Derneği Mobil Uygulaması Etkinlikler kısmından kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

KAYIT OLUN    AMA CPM Brochure

İTÜMD Dijital Dönüşüm Projesi

İTÜ Mezunları Derneği’nin dijital dönüşümünün ana platformu olan, Türkiye’de bir mezun derneği tarafından hayata geçirilen ilk mobil uygulama olma özelliğini taşıyan, İTÜMD Mobil uygulamamızı 4 Haziran 2020 tarihinde, önemli konukların katılımı ile online olarak gerçekleştirdiğimiz lansmanla devreye aldık. 

 

İTÜMD mobil uygulaması ile üyelik işlemlerinden burs vermeye, mentorluktan etkinlik katılımına, üyelik avantajlarından Dernek haberlerini takibe kadar tüm fonksiyonları tek bir yerden gerçekleştirebileceğimiz bir dijital platformu hayata geçirdik. 

 

İTÜ Mezunlar Yurdu

Petek Taşların katkıları ile İTÜ’nün en önemli ihtiyaçlarından biri olan 2550 m2 inşaat alanına sahip 104 öğrenci kapasiteli  “İTÜ Mezunları Yurdu” yaptırılmış ve 12 Nisan 2014 tarihinde Üniversitemizin hizmetine sunulmuştur. İnşaatın tamamlanması için Mezunlar Derneği aracılığı ile 3.017.359 TL (1.034.015 USD) kaynak aktarımı gerçekleştirilmiştir. 

 

1773 İTÜ Satış Mekanı

İTÜ Mezunlar Derneği olarak İTÜ logolu ürünlere ihtiyaç hissedilmiş ve bu konuda çalışma yapılarak İTÜ 1773 markası ortaya çıkarılmıştır.  Marka tüm hakları ile İTÜ Rektörlüğüne devredilmiştir. 

 

 

İTÜ Lokal

Ayazağa yerleşkemizdeki en eski buluşma yerlerinden biri olan Çamlık Lokali, 8 Aralık 2016 tarihinde İTÜ Mezunları Derneği tarafından İTÜ mezunu 32 sponsorumuzun destekleriyle modern bir anlayışla hizmet verecek şekilde tamamen yenilendi. 

  

500 m²’lik dünya mutfağından lezzetler sunan restoran kısmı, bahçe içindeki açık oturma alanları ve etkileyici manzarası ile mezunlarımız, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz de dahil olmak üzere tüm İTÜ’lüler için cazip bir buluşma noktası haline geldi. İTÜ Lokal dönem buluşmalarından iş yemeklerine, seminerlerden tanıtım toplantılarına ve özel gün organizasyonlarına kadar birçok alanda İTÜ’lülerin tercih ettiği bir mekan olarak hizmet veriyor. 

 

Miniatürk

2016 yılında İTÜ Mezunları Derneği tarafından başlatılan proje kapsamında İTÜ Taşkışla ve Maçka Kampüslerinin dev minyatürleri 31 Mayıs 2017’de yapılan törenle Miniatürk’te yerini aldı. 

Tarihimizde büyük önem taşıyan tüm bu sembol yapıların minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk’te, 246 yıllık tarihiyle dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan İTÜ’nün ilk ve tek üniversite olarak yer alması, tüm mezunlarımızı ve öğrencilerimizi gururlandırıyor.