KOMİTELER

Yurtdışı Dernekler Komitesi

 

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı ​

İTÜ adını taşıyan çok sayıda dernek ve vakıf bulunmaktadır. Bunların ortak amacı camiamıza ve Üniversitemize hizmet etmektir. Bu komitemiz, diğer İTÜ vakıf ve dernekleriyle ilişkilerimizi ve dayanışmamızı geliştirmek, ortak hedefler tespit etmek ve bu doğrultuda projeler üretmek amacıyla kurulmuştur.

Komite Başkanları   : Hakan Doğu, Hakan Koçer

Komite Üyeleri           : Ahmet Şüküroğlu, Bülend Temur, Cenk Alper, Hakan Kodal,
Haluk Hacızekeriyaoğlu,

Cenk Kıvılcım DK

Dijital Dönüşüm Komitesi

 

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı                                                                

İTÜ Mezunları Derneği’nin dijital dönüşümünün ana platformu, mezun dernekleri içerisinde öncü olma özelliği taşıması için üyelik işlemlerinden burs vermeye, mentorluktan, etkinlik katılımına, üyelik avantajlarına, iş/staj bulmaya, dernek haberlerine kadar tüm fonksiyonların tek bir dijital platform üzerinden yürütüldüğü ve yaklaşık 15.000+ kullanıcıya ulaşan mobil uygulama ve web sayfası ile İTÜ’lülerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere sürekli geliştirmeyi ve kapsamlı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Komite Başkanları     : Ahmet Şüküroğlu, Burak Barı

Komite Üyeleri           : Başak Kural Uslu, Cenk Alper, Doğuş Kuran, Fikret Ballıkaya, Sinan Dumlu

Fikret Ergüder DK

EU Projeleri  Komitesi

 

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı                                                              

Komitemiz derneğimizin faaliyet alanına yönelik öğrencilerimize ve mezunlarımıza katkı sağlayacak EU projelerini takip etmekte ve uygun alanlara yönelik proje başvurularını gerçekleştirmektedir.

İTÜ Mezunları Derneği, ERASMUS altında yer alan YOUthCAP- Employing Innovative tools for raising YOUTH organizations’ CAPacity and youth carrier development projesinde yer almaktadır. Projenin amacı gençlerin yetkinlerin gelişimini sağlayarak daha yüksek istihdam edilebilirliğini desteklemek üzere dernekler, kurumlar, işletmeler gibi diğer aktörleri entegre ederek kariyer rehberliği gerçekleştirilmesi ve profesyonel hayata adaptasyonu kolaylaştıracak şekilde sektör odaklı yeni bilgi ve yetkinliklerin kazandırılarak gençlerin profesyonel gelişimini desteklenmesini hedeflemektedir

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı                                                                

İTÜ Mezunları Derneği’nin dijital dönüşümünün ana platformu, mezun dernekleri içerisinde öncü olma özelliği taşıması için üyelik işlemlerinden burs vermeye, mentorluktan, etkinlik katılımına, üyelik avantajlarına, iş/staj bulmaya, dernek haberlerine kadar tüm fonksiyonların tek bir dijital platform üzerinden yürütüldüğü ve yaklaşık 15.000+ kullanıcıya ulaşan mobil uygulama ve web sayfası ile İTÜ’lülerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere sürekli geliştirmeyi ve kapsamlı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Komite Başkanları : Cem Soysal, Şafak Tercan

Komite Üyeleri        : Hakan Doğu,İlkay Demirdağ, Önder Şenol, Yusuf Ziya Civanbay

Yetenek Yönetimi, Kariyer ve Gelişim Programları  Komitesi

 

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı

Yetenek Yönetimi Programımız çerçevesinde ise bir değerlendirme merkezi oluşturarak yetenekli öğrencilerimizin belirlenerek bir yetenek havuzu oluşturulmasını ve bu öğrencilerimizin mezun olduklarında iş dünyasına hazırlayacak geleceğin teknik ve davranışsal yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayarak iş dünyası tarafından öncelikli tercih edilen profesyoneller olmasını desteklemeyi hedefliyoruz.

Staj Programımızın amacı İTÜ öğrencilerini kısa dönem, uzun dönem ve zorunlu stajları için iş dünyasında farklı sektörlerdeki önde gelen şirketler ile buluşturmak, böylelikle öğrencilerimizin mezun olduklarında kariyerlerinde avantajlı bir başlangıç yapmalarını sağlamaktır.

Komite Başkanları  : Didem Tekay,  Feyza Narlı

Komite Üyeleri         : Burak Barı, Fikret Ballıkaya, Hasan Önder, İlkay Demirdağ, Sinan Dumlu, Taylan Bilik,
Yusuf Ziya Civanbay

Burs Komitesi

 

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı

Belirlediği ilkeler doğrultusunda İTÜ öğrencilerine burs sağlamak ve belirlenen bursiyerlere dağıtmaktır. Bursiyerlerin belirlenmesi ve öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi için İTÜ Rektörlüğüne bağlı Burslar ve Yurtlar ofisi ile koordineli olarak çalışır.

Komite Başkanları  : Halit Zaim, Haluk Hacızekeriyaoğlu

Komite Üyeleri        :  Hüseyin Cevahiroğlu, Cem Tecimen, Pınar Efendioğlu, Sibel Kerimoğlu,

Mürüvvet Killi, Ali Rıza Efendioğlu DK

Mentorluk Komitesi

 

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı

İTÜ mezunları ve öğrencileri arasında deneyim ve bilgi birikiminin paylaşılmasını sağlayarak, öğrencilerimizin mezun olduklarında global pazarda, kişisel ve iş dünyası perspektifinde rekabetçi* olmalarına katkıda bulunmak​.

*Duygusal zekası gelişmiş, uyumlu, yaratıcı

Komite Başkanları   : Selda Bahadır, Didem Tekay

Komite Üyeleri          : İlkay Demirdağ, Halit Zaim, Yusuf Ziya Civanbay

Erdem Türkkal, Fikret Ergüder DK

Yurtiçi Dernekler Komitesi

 

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı ​

İTÜ adını taşıyan çok sayıda dernek ve vakıf bulunmaktadır. Bunların ortak amacı camiamıza ve Üniversitemize hizmet etmektir. Bu komitemiz, diğer İTÜ vakıf ve dernekleriyle ilişkilerimizi ve dayanışmamızı geliştirmek, ortak hedefler tespit etmek ve bu doğrultuda projeler üretmek amacıyla kurulmuştur.

Komite Başkanları  : Bülend Temur, Hasan Tuğcu

Komite Üyeleri         : Feyza Narlı, Hüseyin Cevahiroğlu, Pınar Efendioğlu, Şafak Tercan

Öğrenci Kulüpleri Komitesi

 

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı

İTÜ öğrencileri ile mezunlar arasında köprü görevini üstlenen öğrenci kulübümüz, yaptıkları etkinliklerle öğrenci ve mezun ilişkisini güçlendirerek İTÜ ruhu ve kültürünü genç arılarda öğrencilik döneminden itibaren geliştirmemize katkıda bulunmaktadır.

9.500 üyesi bulunan öğrenci kulübümüz, düzenledikleri Kahveler Mezundan, Yaşayan Değerler,  DFS-Different Futures Summit ve Officer gibi etkinlikler ile İTÜ’nün en aktif kulüpleri arasında yer almaktadır.

Komite Başkanları  : Cenk Alper, Yusuf Ziya Civanbay

Komite Üyeleri         : Canberk Hacıoğlu, Doğuş Kuran, Hasan Önder, Hasan Tuğcu, Pınar Efendioğlu,
Selda Bahadır

 Spor /MG/Maraton Komitesi

 

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı

İTÜ mezunlarını spor etkinliklerinde / faaliyetlerinde bir araya getirmek.​

Mezun ve öğrenciler arasında spor alanlarında yapılan faaliyetleri teşvik etmek. ​

Fon bulmak.

Komite Başkanları     : Canberk Hacıoğlu, Müge Çetin

Komite Üyeleri            : Bülend Temur,Cem Tecimen,Halit Zaim,

Maraton Cenap Bıyıklı DK

Satranç  Ömer Yenel DK

Üyelik Geliştirme (Üyelik, Mezun Buluşma, Üye Avantaj, CEO Club, Akademisyen İlişkiler) Komitesi

 

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı

Öncelikle İTÜ’lüler arası iletişim ve etkileşimi geliştirmeyi, mevcut üyelerimizin Derneğimize bağlılıklarını arttırmayı, aktif yeni üye kazanma amacına yönelik stratejiler ve uygulamalar geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Komite Başkanları   : Fikret Ballıkaya, Başak Kural

Komite Üyeleri         : Cem Soysal, Cenk Alper, Doğuş Kuran, Feyza Narlı,Hakan Koçer,
Hüseyin Cevahiroğlu, İlkay Demirdağ, Müge Çetin, Selda Bahadır, Volkan Öztürk

Etkinlik (Cumhuriyet ve Mezuniyet Baloları, İTÜ Günü, Onur Günü) Komitesi

 

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı                                                              

İTÜ mezunları, öğrencileri ve derneğimiz için, çeşitli amaçlara yönelik etkinlikler, aktiviteler planlamak ve gerçekleştirmek, ayrıca İTÜ ve Dernek tanıtımı ve gelişimine yönelik düzenlenen etkinliklerde yer almak ve/veya katkıda bulunmaktır. Sosyal ve finansal açıdan derneğimize destek olmaktır.​

Böylelikle İTÜ camiası içinde bir sinerji yaratmayı hedeflemektedir.

Komite Başkanları  : Pınar Efendioğlu, Sibel Kerimoğlu

Komite Üyeleri         : Ahmet Şüküroğlu, Bülend Temur, Canberk Hacıoğlu, Didem Tekay, Volkan Öztürk, Yusuf Ziya Civanbay

 

Gezi, Kültür ve Sanat Komitesi

 

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı                                                                

İTÜ mezunları, öğrencileri ve mensupları arasında kültür, sanat ve gezi organizasyonları ile bağları kuvvetlendirmek, özellikle mezunlarımızın arasında bu konularda çalışması olanları ortaya çıkararak tüm mezunlara duyurmak için çalışmaktadır. Bu sayede İTÜ ve Mezunlar Derneği aidiyetini sağlamaktır.

Komite Başkanları : Hüseyin Cevahiroğlu, Volkan Öztürk 

Komite Üyeleri       : Canberk Hacıoğlu, Cem Tecimen, Hasan Önder, Müge Çetin, Yusuf Ziya Civanbay

 

Sponsorluk Komitesi

 

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı

Öğrencilerimiz, mezunlarımız ve üniversitemiz ile ilgili düzenlenen tüm etkinlikler ve dernek faaliyet alanı kapsamında yürütülen önemli projeler için şu alanlarda destek sağlanması:​

  • Sponsorluk desteğinin bulunması, ​
  • Tüm çalışma komitelerinin sponsorluk gerektiren etkinliklerinde koordinasyon sağlanması, ​
  • Sponsor şirketlerle sürdürülebilir ve katma değeri yüksek sponsorluk modeli oluşturulması.​

Komite Başkanları : Doğuş Kuran, Sinan Dumlu

Komite Üyeleri        : Didem Tekay, Önder Şenol, Selda Bahadır, Taylan Bilik, Volkan Öztürk

Danışma Kurulu      : Çelik Arsel

İletişim Komitesi

 

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı

Tüm mecralarda geniş İTÜ kitlesine etkin ve etkili bir şekilde ulaşacağımız iletişim stratejinin belirlenmesi, hayata geçirilmesi ve takibinin yapılmasını sağlamaktadır.

Komite Başkanları : Cem Tecimen, Taylan Bilik

Komite Üyeleri        : Ahmet Şüküroğlu, Başak Kural Uslu, Cem Soysal, Fikret Ballıkaya, Müge Çetin,
Sibel Kerimoğlu

Finans/Hukuk  Komitesi

 

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı 

Komitemiz tüm çalışmalarımızın finansal ve hukuki açıdan gereksinimleri doğrultusunda incelenmesi için çalışmaktadır.

Komite Başkanları : Hakan Koçer, Önder Şenol

Komite Üyeleri         : Ahmet Şüküroğlu, Didem Tekay, Hakan Kodal, Pınar Efendioğlu, Sibel Kerimoğlu

Dernek Ofisi ve Tesis Yönetimi  Komitesi

 

Komitenin Amacı ve Çalışma Kapsamı

Mezunlarımızı bir araya getirecek tesisleri hayata geçirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Komite Başkanları     : Ahmet Şüküroğlu, Hakan Kodal

Komite Üyeleri            : Bülend Temur, Hakan Koçer, Halit Zaim

Serdar Garan DK