Remzi YÜCEBAŞ

REMZİ YÜCEBAŞ

İTÜ Mezunları Derneği’nin Nisan,1995 – Nisan,1997 dönemleri arasında başkanlığını yapmıştır.

1926 yılında izmirde doğdu  1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitinde Makine Fakültesinden Makine yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. Kasım 1950 ayında Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi Müessesesi ilk görevine başlamıştır. Kasım 1954 ayında Sümerbank İzmir Basma Sanayii Müessesesinde atanmıştır. Bu iki Müessesede montaj,makine bakım,atölye ,makine –enerji ve planlama şefliklerinde mühendis , şef ve müessese müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştur. İzmir Akşam Tekniker Okulunda 3 yıl teknik dersleri  öğretmenliği yapmıştır. Eylül 1966’ dan ihtibaren Sümerbank Nazilli Basma Sanayi ve Merinos Yünlü Sanaii müesseselerinde müessese müdürü olarak görev  yapmıştır. 1973 – 1982 Döneminde ,on yıla yakın ,Tarsuz –YİDAŞ iplik ve dokuma Fabrikaları genel  müdürü , Tarsuz Çukurova Sanayii İşletmeleri  fabrikalar genel müdür yadımcısı  ve İstanbul Herko Fabrikalarında Genel Müdür olarak Özel Sektörde çalışmıştır. Eylül 1982’de Sümerbank ,Kasım ‘de Et ve Balık kurumu ve Mayıs 1987’de Türkiye Elektirik Kurumu olmak üzere 3 KİT’in Yönetim Kurumu Başkanlığı ve Genel Müdürü görev lerine atanmıştır. İki yıl AEG – ETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Bir yıl Başbakanlık Müşaviri olarak çalışmıştır. Cumhurbaşkanlığı  Genel  Sekreter Yardımcısı olarak çalışmıştır. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalrı İdare Meclisi Başkanlığı yapmıştır. İngilizce ve Almanca bilmekte  üç çocuk babasıdır.