İlhan KAYAN

İLHAN KAYAN

İTÜ Mezunları Derneği’nin Kasım,1989 – Nisan,1991 dönemleri arasında başkanlığını yapmıştır.

1921 yılında İstanbul’da doğmuştur. Orta öğrenimini Haydarpaşa Lisesi’nde yapmış, 1944 yılında Yüksek Mühendis Mektebi’nin Su Kolu’ndan Yüksek Mühendis olarak mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüşen Yüksek Mühendis Mektebi’nin İnşaat  Fakültesi Teknik Mekanik ve Genel Mukavemet Kürsüsü’ne Asistan olarak atanmıştır. 1945-1947 yılları arasında askerlik görevini tamamladıktan sonra o tarihlerde Mühendislik doktora karşılığı olan yeterlik çalışmasını yapmış ve sınavını 1949’da vermiştir. 1951-1953 yılları arasında Londra Imperial College of Science’de bulunmuş, 1954’de İTÜ İnşaat Fakültesi Teknik Mekanik ve Genel Mukavemet Kürsüsü’nde Eylemli Doçentlik Kadrosuna atanmıştır. 1957-1959 yılları arasında Amerika’da Massachusetts Institute of Technology’de bilimsel araştırmalar yapmıştır.

1963 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir. Bilim dalı ile ilgili çeşitli fakültelerde, ayrıca on seneye yakın süre Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde dersler vermiş, doktora yönetmiş ve öğretim elemanı yetiştirmiş olan Prof. İlhan Kayan, 1968-1970 yılları arasında İnşaat Fakültesi Dekanlığı yapmıştır.

1982-1987 tarihleri arasında, İTÜ Rektör Yardımcılığına atanmıştır. Çeviri kitapları, 1987 yayınlanan “Cisimlerin Mukavemeti” adlı telif ders kitabı, çeşitli ders notları ve dördü İngilizce olan altı bilimsel makalesi ve araştırma çalışmaları bulunan Prof. İlhan Kayan Ağustos, 1987-Ağustos 1992 yılları arasında İTÜ Rektörü olmuştur. 2003 yılında vefat etmiştir.