Denetleme Kurulu

Cenk ALPER – Denetim Kurulu Asil Üye

CEO-Vodofone Kıbrıs cenkalper8@gmail.com Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 1988

Hakan KOÇER – Denetim Kurulu Asil Üye

Kurucu Ortak – Experium Properties hakan.kocer@experium.com.tr İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 1989

Halit ZAİM – Denetim Asil Üye

Danışman, halitzaim@hotmail.com
İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 1985

Pınar Efendioğlu-Denetim Yedek Üye

Danışman pinarefendioglu@hotmail.com Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 1987

Canberk HACIOĞLU-Denetim Yedek Üye

Satış Müdürü, Vodafone Global Enterprise
canberkhacioglu@gmail.com
İTÜ Bilgisayar ve Telekomünikasyon Mühendisliği, 2011  

Yusuf Ziya CİVANBAY-Denetim Yedek Üye YK Üyesi

Botek Otomasyon Satış Müdürü
ziyacivanbay@gmail.com
İTÜ Elektrik Mühendisliği, 2011