Mezunlar Konseyi

Üniversitemizin ilgili birimleri ile vakıflarımız ve derneklerimiz arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş bir organizasyondur.
 İTÜ Mezunlar Konseyi’nin başlıca görevleri:
• İTÜ’nün stratejik hedeflerinin belirlenme ve değerlendirme süreçlerinde yer almak
• İTÜ’lülük ruhunu, dayanışmasını yaymak, ortak bilinç geliştirmek, kurumlaşmaya katkıda  bulunmak
• İTÜ’ye bağlı Vakıf ve Derneklerin aralarındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmek, faaliyetlerinde  yardımcı ve yönlendirici olmak
• İTÜ mezun organizasyonları ile Üniversite yönetimi ve ilgili birimleri arasında işbirliğini geliştirmek.
• Üniversitemizin ihtiyaçlarını belirlemek. Bunların karşılanabilmesi için maddi kaynak yaratarak,  vakıf ve dernekler üzerinden İTÜ’ye aktarılmasını sağlamak.
• Mezunlar ile sürdürülebilir, karşılıklı iletişim sisteminin kurulmasına yardım etmek.
 Konseyimiz, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 22 Mart 2007 tarih, 728 sayılı kararıyla kurulmuştur. Görevdeki Rektör konseyin başkanıdır. Önceki Rektörler ile halen görevde olan Rektör Yardımcıları, Enstitü Müdürleri, Dekanlar, Üniversitemiz ilgili ofislerinin temsilcileri, Öğrenci Konseyi temsilcileri, İTÜ’ye bağlı Dernek ve Vakıfların yetkilileri Konseyin doğal üyeleridir. Bunun dışında, her toplantı öncesi, İTÜ Mezunlar Konseyi ve/veya İcra Kurulunun seçimi ve önerisiyle Başkan tarafından davet edilen en az otuz İTÜ Mezunu da Konseyimizin üyesidir.
 Konsey yılda bir kez toplanır.Konsey adına yürütme ve temsil görevini iki yılda bir üyeler arasından ve en fazla iki dönem için seçilen “İTÜ Mezunlar Konseyi İcra Kurulu” yerine getirir.

Daha fazla bilgi için: www.itumk.org