İTÜMD 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞIRISI

İTÜMD 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞIRISI

Değerli Üyemiz;

Tüzüğümüzün 12. Maddesi uyarınca, İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Olağan 16. Genel Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 15 Mart 2022 tarihli toplantısının 4 no’lu karar gereğince  29 Nisan 2022 tarihinde saat 11:00’de İTÜ Mezunları Derneği Merkezi’nde (İTÜMD Çamlık Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu’nda), yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda; ikinci toplantı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 10:30’da İTÜ Arı 2 Teknokent Dr. Akın Çakmakçı Konferans Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.

Genel kurulumuzda vekaleten temsil olamayacağı için dernek üyelerimizin toplantıya şahsen katılımlarını rica ederiz.

  1. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Yönetim Kurulu Başkanı Veli Tan Kirtiş’in toplantıyı açması,  toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması

2- Divan Heyeti seçimi

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu

4- Divan Heyetine Genel Kurul tutanağının imza yetkisinin verilmesi

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Raporun okunması

6- Denetim Kurulu Raporunun okunması

7- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporları ile Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi

8- Yönetim Kurulunun ibrası

9- Denetleme Kurulunun ibrası

10- Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve oylanması

11- Yeni dönem bütçe teklifinin görüşülmesi

12- Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisinin verilmesi

13- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi

14- Dilek ve öneriler

15- Kapanış

NOT : Tüzüğümüze göre Genel Kurul toplantısında üyelerimizin oy kullanabilmesi için dernek aidat borçlarını en geç 28 Nisan 2022 mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Katılım ve detaylı bilgi almak için 0212-328 34 54 numaralı telefondan dernek ofisimize ulaşabilirsiniz.