İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği 16. Olağan Genel Kurulu’nun 2. Toplantısı

İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği 16. Olağan Genel Kurulu’nun 2. Toplantısı, 29 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmesi planlanan 1. Toplantısı’nda yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 10:30’da İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Arı 2 Teknokent Dr. Akın Çakmakçı Konferans Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecektir.

Gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul Toplantımıza katılmanızı önemle rica eder, en iyi dileklerimizi sunarız.

16 . OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Yönetim Kurulu Başkanı Veli Tan Kirtiş’in toplantıyı açması, toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması
2- Divan Heyeti seçimi
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu
4- Divan Heyetine Genel Kurul tutanağının imza yetkisinin verilmesi
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Raporun okunması
6- Denetim Kurulu Raporunun okunması
7- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporları ile Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi
8- Yönetim Kurulunun ibrası
9- Denetleme Kurulunun ibrası
10- Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
11- Yeni dönem bütçe teklifinin görüşülmesi
12- Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisinin verilmesi
13- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi
14- Dilek ve öneriler
15- Kapanış

Seçme ve Seçilme Hakkı

Tüzüğümüze göre Genel Kurul toplantısında üyelerimizin oy kullanabilmesi için dernek aidat borçlarını en geç Genel Kurul Toplantısı Günü’nde kadar ödemeleri gerekmektedir.

Üyelik işlemlerinizi tamamlamak ve katılım teyidi için bize ulaşabilir veya İTÜ Mezunları Derneği Mobil Uygulaması Etkinlik modülü üzerinden etkinlik kaydınızı direkt gerçekleştirebilirsiniz.

Saygılarımızla
İTÜ Mezunları Derneği

bilgi@itumd.org.tr
0212-328 34 54