İstanbul Teknik Üniversitesi Yetkin Mühendislik Sınavı’nın Türkiye’deki merkezi oldu. Dünya çapında yapılan sınavla mühendislere, ‘‘Yetkin Mühendislik Belgesi’’ veren Amerika’daki NCEES (Mühendisler İçin Ulusal Sınav Merkezi), yaptığı denetim ve inceleme sonucunda sınava girme hakkını Türkiye'de yalnızca İTÜ öğrenci ve mezunlarına verdi. 

Yetkin mühendislik lisansı (PE),  Amerika'da kamu yararına çalışan (kar amacı gütmeyen)  NCEES "National Council of Examiners for Engineering and Surveying" yani Ulusal Yetkin Mühendislik Sınav Konseyi tarafından mühendislik ve arazi ölçme (kadastro) uzmanlığı alanlarında verilmektedir. İlk 1891 yılında California'da olmak üzere 1950 yılında Amerika'da tüm eyaletlerde, eyalet  mühendislik kayıt ve tescil yasaları (Engineerıng registration law) kurulmuş olup 1965 yılından itibaren yetkin mühendislik sınavı her eyalette verilmeye başlanmıştır.

Amerika dışında ilk olarak 2008 yılında Güney Kore'de daha sonra Mısır, Japonya ve Suudi Arabistan'da uygulanmaya başlanmıştır. Yetkin mühendislik sınavı Türkiye'de ilk defa İTÜ kampüsünde 2012 Nisan ayında uygulanmaya başlanacaktır ve sadece İTÜ öğrencileri ve mezunları bu sınavı alabileceklerdir.

Profesyonel yetkin mühendislik lisansını (PE lisansını) alabilmek için 4 aşama gerekir:

1)     ABET akreditasyonu almış bir üniversiteden mezun olmak

2)     Fundamentals of Engineering (FE) sınavını geçmiş olmak

3)     Mühendislik alanında en az 4 yıl iş tecrübesi olması

4)     Derece aldığı  mühendislik alanında Profesyonel Mühendislik (PE) yetkinlik sınavını başarıyla geçmiş olmak

Yetkin Mühendislik Sınavı Hakkında;

Genellikle son sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav 8 saat sürecek. Nisan ve Ekim aylarında her ülkenin kendi mühendislik yasa ve kanunlarına göre uygulanacak sınavın sabah oturumunda 120, öğleden sonraki oturumunda ise 60 soru olmak üzere toplam 180 çok seçmeli soru yer alacak. Sabah oturumu soruları, tüm mühendislik alanları için ortak, öğleden sonra oturumu ise derece aldığı veya alacağı mühendislik alanında gerçekleşecek. Sınavın sabah oturumu matematik, mühendislikte istatistik ve olasılık, bilgisayar, temel kimya, iş etiği, mühendislik ekonomisi, mühendislik mekaniği (statik ve dinamik), mukavemet, malzeme, akışkanlar mekaniği, elektrik ve magnetic alan, termodinamik konularını kapsıyor. Öğleden sonraki oturumu ise kimya, inşaat, elektrik, çevre, endüstri ve makine mühendislikleri ve diğer disiplinleri içeriyor. Sınavı alan kişi bu modüllerden herhangi birini seçmek zorunda, sınav konuları ise spesifik mühendislik alanının konularını içermektedir.

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor