2011 - 2014 yılları arasında
İTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu
Başkanlığını yapan Sayın Erol Bilecik
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor